Wykaz Dorobku Naukowego w roku 2018

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2018

 

1. Dec G.,  Drałus G., Gołębiowski M., Mazur D.: Forecasting Models of Energy Generation by PV Panels Using Fuzzy Logic, Konferencja: XIV Seminarium Naukowe: Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE 2018, 2018.11.19-2018.11.21, Szczecin, 2018.

2. Drałus G.: A one day ahead forecasting of energy generating in photovoltaic systems, The IXth Scientific Conference Computing in Science and Technology, 2018.06.11-2018.06.14, Muczne, Polska, 2018.

3. Drałus G., Dec G., Mazur D.: One day ahead forecasting of energy generating in photovoltaic systems, ITM Web of Conferences, t.21, s.1-11, 2018.

4. Drałus G., Mazur D., Gołębiowski M., Gołębiowski L.: One day-ahead forecasting at different time periods of energy production in photovoltaic systems using neural networks, [w:] 2018 International Symposium on Electrical Machines (SME), Andrychów: IEEE, s.1-6, Konferencja: LIV Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2018, ISBN/ISSN: 978-1-5386-5210-7, 2018.

5. Filik K.Masłowski G.Karnas G.Szczupak P.Karpiński L.Ziemba R., Wyderka S.: Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics, 2018, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.94, z.2/2018, s.9-12, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2018.

6. Filik K.Masłowski G.: Analiza zaburzeń piorunowych indukowanych w modelu wiązki kablowej statku powietrznego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, t.XXVI, z.37(1/2018), s.5-24, 2018.

7. Filik K.Masłowski G.: Wybrane badania w obszarze ochrony odgromowej i przepięciowej z wykorzystaniem generatora udarów piorunowych dedykowanego do testowania awioniki, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO - ENERGETYCZNEJ, z.Nr 9/2018, s.491-496, ISBN/ISSN: 0013-7294, 2018.

8. Gobel C., Gołębiowski M.: Evaluation of the usability of the canays equivalent circuit diagrams for the calculation of subsynchronous resonanses, Konferencja: XXV Symposium "Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits", 2018.06.26-2018.06.29, Arras, Francja, 2018.

9. Gołębiowski M., Gołębiowski L., Mazur D., Smoleń A.: Analysis of axial flux permanent magnet generator, Konferencja: XXV Symposium "Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits", 2018.06.26-2018.06.29, Arras, Francja, 2018.

10. Gołębiowski M., Smoleń A., Gołębiowski L., Mazur D.: Functional simulation model of the axial flux permanent magnet generator, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, t.67, z.4, s.857-868, ISBN/ISSN: 1427-4221, 2018.

11. Gołębiowski M.Smoleń A.: Computationally efficient method for determining the most important electrical parameters of axial field permanent magnet machine, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, t.66, z.6, s.947-959, ISBN/ISSN: 0239-7528, 2018.

12. Gołębiowski M.: Filtry w obliczeniach strat wiroprądowych w blachach laminowanych rdzeni magnetycznych maszyn elektrycznych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, 244 s., Polska, ISBN/ISSN: 978-83-7934-255-6, 2018.

13. Habel S., Gołębiowski M.: Analysis of the mutual interactions of turbo generators, Konferencja: XXV Symposium "Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits", 2018.06.26-2018.06.29, Arras, Francja, 2018.

14. Hajduk-Stelmachowicz M., Gołębiowski M., Stelmachowicz M.: The use of preliminary hazard analysis to assess the risk of damage to the telecommunications wired access network 2018, CZASOPISMO TECHNICZNE, t.8, s.125-140, ISBN/ISSN: 0011-4561, 2018.

15. Hickiewicz J., Rataj P., Masłowski G.: Ignacy Mościcki’s Contribution to Lightning Overvoltage Protection of Power Systems, Konferencja: 34th International Conference on Lightning Protection, 2018.09.02-2018.09.07, Rzeszów, Polska, 2018.

16. Karnas G.: Operation tests of electromagnetic power pulse generator, Konferencja: XIV Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć, 2018.05.28-2018.05.30, Poznań - Będlewo, Polska, 2018.

17. Karnas G.Masłowski G., Barański P.: Automated Discrimination of Lightning Stepped Leader Stage from the Power Spectrum Density of the Related Electric Field Recordings, Konferencja: 34th International Conference on Lightning Protection, 2018.09.02-2018.09.07, Rzeszów, Polska, 2018.

18. Kossowski T.: Kompensacja temperaturowa w systemach elektrooptycznych jako metoda redukcji błędu przy pomiarach dużych prądów i wyładowań atmosferycznych [w:] Nauki techniczne i inżynieryjne Cz. III, (pod red.) Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak, 2018, Poznań: MŁODZI NAUKOWCY, s.53-59, ISBN/ISSN: 978-83-65677-93-8, 2018.

19. Kossowski T.: Przetwarzanie sygnału w czasie nierzeczywistym jako metoda niwelowania zakłóceń indukowanych w linii transmisyjnej przy pomiarach dużych prądów [w:] Nauki techniczne i inżynieryjne Cz. III, (pod red.) Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak, 2018, Poznań: MŁODZI NAUKOWCY, s.60-66, ISBN/ISSN: 978-83-65677-93-8, 2018.

20. Kossowski T.: Odporność wielowirnikowych statków powietrznych na wyładowania atmosferyczne, Konferencja: VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 2018.11.23-2018.11.23, Lublin, Polska, 2018.

21. Kowalczyk A., Hanus R., Mazur D., Szlachta A.: XXII International Seminar of Metrology, 2018.

22. Lisowiec A., Lisowicz G., Mazur D., Wlazło P., Książek L., Kalinowski A., Kowalski G.: Planning and Monitoring of Production Output and Electricity Consumption with Consideration of the Production Profile, 2018, ACTA ENERGETICA, z.1/34, s.4-7, ISBN/ISSN: 2300-3022, 2018.

23. Łoboda M., Flisowski Z., Masłowski G., Wojtas S.: An Outline of Lightning Research Development in Poland, Konferencja: 34th International Conference on Lightning Protection, 2018.09.02-2018.09.07, Rzeszów, Polska, 2018.

24. Marushchak Y., Dorozhovets M., Mazur D.: Operational Estimating of Arcs Voltage of Arc Steel Furnace, Konferencja: XXII International Seminar of Metrology, 2018.09.17-2018.09.20, Rzeszów - Arłamów, Polska, 2018.

25. Masłowski G., Kossowski T., Ziemba R.: Overvoltage induced in overhead power lines by nearby lightning stroke, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.94, z.2/2018, s.41-44, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2018.

26. Masłowski G., Ziemba R., Posiewała W., Karnas G.: 34th International Conference on Lightning Protection, 2018.

27. Masłowski G., Ziemba R.: Analiza zagrożeń przepięciowych powodowanych we wchodzącej do obiektu linii przez pobliskie wyładowania piorunowe, ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO - ENERGETYCZNEJ, z.7, s.402-405, ISBN/ISSN: 0013-7294, 2018.

28. Masłowski G., Łoboda M., Karnas G. : Lightning detection systems operating in local area of Warsaw and Rzeszow, Poland, Konferencja: GROUND´2018 & 8th LPE International Conference on Grounding, Lightning Physics and Effects, 2018.05.20-2018.05.25, Pirenópolis, Brazylia, 2018.

29. Mazur D., Gołębiowski M., Korkosz M.: Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, 2018, Cham: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 447 s., ISBN/ISSN: 978-3-319-63948-2, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 2018.

30. Mazur D., Trojnar M., Smoleń A.: The Analysis of Wind Turbine with Horizontal Rotation Axis with the Use of Numerical Fluid Mechanics [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, (pod red.) Damian Mazur, Marek Gołębiowski, Mariusz Korkosz, 2018, Cham: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, s.241-249, ISBN/ISSN: 978-3-319-63948-2, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 2018.

31. Mazur D., Wachta H., Leśko M.: Research of Cohesion Principle in Illuminations of Monumental Objects [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, (pod red.) Damian Mazur, Marek Gołębiowski, Mariusz Korkosz, 2018, Cham: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, s.395-406, ISBN/ISSN: 978-3-319-63948-2, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 2018.

32. Mazur D., Smusz R.: Operation analysis of a spiral ground heat exchanger functioning as a lower heat source in a pressurizing heat pump, 2018, ITM Web of Conferences, z.21, s.1-9, 2018.

33. Mikulski J., Karpiński L., Zakrzewski S.: Badanie systemu kablowego 220 kV, 2018, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.94, z.10/2018, s.184-187, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2018.

34. Smoleń A., Gołębiowski M.: Effectiveness Analysis of Small Hybrid Power Plant with Energy Storage [w:] Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, (pod red.) Damian Mazur, Marek Gołębiowski, Mariusz Korkosz, 2018, Cham: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, s.421-428, ISBN/ISSN: 978-3-319-63948-2, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 2018.

35. Smusz R., Korzeniowski M.: Experimental investigation of thermal bridges in building at real conditions, 2018, E3S Web of Conferences, t.70, s.1-4, ISBN/ISSN: 2267-1242, 2018.

36. Smusz R., Korzeniowski M.: Experimental investigation of thermal bridges in building at real conditions, Konferencja: 17th International Conference Heat Transfer and Renewable Sources of Energy (HTRSE-2018), 2018.09.02-2018.09.05, Międzyzdroje, Polska, 2018.

37. Szczerba Z., Szumski M., Szczerba P., Kalwara M., Szczerba K., Gołębiowski L., Gołębiowski M., Mazur D., Smoleń A.: Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt"Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" Etab II i IV, 2018.

38. Ziemba R.: Własności uziemień przy prądach piorunowych, 2018, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.94, z.7/2018, s.187-190, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2018.

 

Powrót do góry strony

Wykaz Dorobku Naukowego w roku 2017

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2017

 

1. Bolanowski M., Paszkiewicz A., Mazur D., Strzałka D., Pawłowicz B., Pękala R.: XIX KKIO Software Engineering Conference, 2017.

2. Chaber R., Łach K., Szmuc K., Michalak E., Raciborska A., Mazur D., Machaczka M., Cebulski J.: Application of infrared spectroscopy in the identification of Ewing sarcoma: A preliminary report, INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, t.83, s.200-205, ISBN/ISSN: 1350-449, 2017.

3. Drałus G.: Krótkoterminowe prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych, Konferencja: VIII Konferencja Naukowa "Symbioza Techniki i Informatyki", 08.06.2017-11.06.2017, Kiry, Polska, 2017.

4. Drałus G., Gomółka Z., Mazur D.Smoleń A.: Seasonal models of energy forecasting in photovoltaic systems using artificial neural networks, Konferencja: International Interdisciplinary PhD Workshop 2017, 09.09.2017-11.09.2017, Łódź, Polska, 2017.

5. Filik K.Masłowski G.Karnas G.Szczupak P.Karpiński L.Ziemba R., Wyderka S.: Different Application of Modular Impulse Generators Dedicated to Lightning Overvoltage Tests of Avionics, Konferencja: XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances, 20 − 22 September, 2017, Białystok, Poland, 20.09.2017-22.09.2017, Białystok, Polska, 2017.

6. Filik K.Masłowski G.: Wybrane badania w obszarze ochrony odgromowej z wykorzystaniem generatora symulującego oddziaływanie wyładowań atmosferycznych, Konferencja: VIII Konferencja Naukowo – Techniczna pt.: "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie", 19.10.2017-19.10.2017, Kraków, Polska, 2017.

7. Filik K.Masłowski G.: Badanie odporności awioniki na pośrednie efekty wyładowań atmosferycznych w oparciu o norme DO-160, Konferencja: XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, 05.06.2017-07.06.2017, Wrocław, Polska, 2017.

8. Gamracki M.: Budowa i działanie systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, t.XXV, z.36 (1/2017), s.27-40, ISBN/ISSN: 0209-2662, 2017.

9. Gamracki M.: Rejestracje piorunowego pola elektromagnetycznego przez stacje systemu BLITZORTUNG, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. ELEKTROTECHNIKA, t.XXV, z.36 (nr 2/2017), s.5-18, ISBN/ISSN: 0209-2662, 2017.

10. Gołębiowski M.: Improvement of the finite element method equations conditioning for the magnetic field-circuital problems, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, t.66, z.2, s.325-337, ISBN/ISSN: 1427-4221, 2017.

11. Gołębiowski M.Gołębiowski L.Mazur D.Smoleń A.: Sterowanie trzy fazowym prostownikiem typu Vienna zapewniajace poprawę współczynnika mocy, Konferencja: XL SPETO KONFERENCJA Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW, 17.05.2017-20.05.2017, Gliwice - Ustroń, Polska, 2017.

12. Gołębiowski M.Gołębiowski L.Mazur D.Smoleń A.: Autotransformer Rectifier Circuits with Parallel Connection without the Use of ITP Chokes – Review, Konferencja: Symposium on Electrical Machines, 18.06.2017-21.06.2017, Nałęczów, Polska, 2017.

13. Gołębiowski M.Gołębiowski L.Mazur D.Smoleń A.: Rectifier circuits with magnetically non-coupled chokes, Konferencja: Symposium on Electrical Machines, 18.06.2017-21.06.2017, Nałęczów, Polska, 2017.

14. Gołębiowski M.: Calculation of eddy current and hysteresis losses during transient states in laminated magnetic circuits, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, t.36, z.3 Special Issue, s.665-682, ISBN/ISSN: 0332-1649, 2017.

15. Górak M., Ostrowski W., Gorol M., Tomczyk A., Masłowski G.Karpiński L.: Konferencja Bezpieczeństwa Lotniczego 2017.

16. Karnas G.Filik K.Szczupak P.Masłowski G.: An Open Test Site Calibration of ELF-MF Electric Field Antenna Dedicated to Lightning Measurements, Konferencja: XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances, 20 − 22 September, 2017, Białystok, Poland, 20.09.2017-22.09.2017, Białystok, Polska, 2017.

17. Karnas G.Filik K.Szczupak P.Masłowski G.: Estimation of Building Form Factor and Calibration of ELF-MF Electric Field Antenna Dedicated to Lightning Measurements, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.93, z.12, s.26-29, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2017.

18. Karnas G.Masłowski G.: Wyznaczenie współczynnika korekcyjnego wpływu budynku na potrzeby kalibracji anten piorunowego pola elektrycznego, Konferencja: XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, 05.06.2017-07.06.2017, Wrocław, Polska, 2017.

19. Kielan P., Mazur D., Szklarz A.: BLDC motor control in HiL configuration with the use of Matlab/Simulink software and PLC, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.93, z.6, s.5-8, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2017.

20. Kielan P., Mazur D., Ludwig M.: Modeling and control of Mechatronic Devices via the Internet with the use of the Matlab/Simulink software - on example of the manipulator, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.93, z.6, s.26-28, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2017.

21. Kossowski T.: Kompensacja temperaturowa w systemach elektrooptycznych jako metoda redukcji błędu przy pomiarach dużych prądów i wyładowań atmosferycznych, Konferencja: VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ, 24.11.2017-24.11.2017, Lublin, Polska, 2017.

22. Kossowski T.: Przetwarzanie sygnału w czasie nierzeczywistym jako metoda niwelowania zakłóceń indukowanych w linii transmisyjnej przy pomiarach dużych prądów, Konferencja: VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ, 24.11.2017-24.11.2017, Lublin, Polska, 2017.

23. Lisowiec A., Lisowicz G., Mazur D., Wlazło P., Książek L., Kalinowski A., Kowalski G.: Planowanie i monitorowanie wytwarzania i zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem profilu produkcji, Konferencja: Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce”– APE ’17,07.06.2017-09.06.2017, Jastrzębia Góra, Polska, 2017.

24. Malska W., Mazur D.: Analiza wpływu prędkości wiatru na generację mocy na przykładzie farmy wiatrowej, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.93, z.4, s.54-57, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2017.

25. Malska W., Mazur D.: Electric energy production in a wind farm - the statistical analysis of measurement results using the time series, Konferencja: 2017 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), 25.06.2017-30.06.2017, Kościelisko, Polska, 2017.

26. Malska W., Mazur D.: Electric energy production in a wind farm - the statistical analysis of measurement results using the time series [w:] 2017 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE): Koscielisko (Zakopane), Poland, June 25-30, 2017, (pod red.) Brak, 2017, New York (USA): IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, s.1-5, ISBN/ISSN: 978-1-5386-1528-7, 2017.

27. Marushchak Y., Kopchak B.: Побудова регуляторів дробового порядку для електромеханічних систем, ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS [ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ], z.25 (101), s.26-33, ISBN/ISSN: 2221-3805, 2017.

28. Marushchak Y., Lozynskyy O., Lozynskyy A., Kopchak B., Paranchuk Y., Kalenyuk P.: Synthesis and Research of Electromechanical Systems Described by Fractional Order Transfer Functions, Konferencja: International Conference "Modern electrical and energy systems", 15.11.2017-17.11.2017, Kremenchuk, Ukraina, 2017.

29. Marushchak Y., Kopczak B.: Synthesis fractional order controllers for electromechanical systems, Konferencja: International Scientific and Technical Conference "Electrical & Computer Systems: Theory and Practice", 26.06.2017-28.06.2017, Odessa, Ukraina, 2017.

30. Masłowski G., Flisowski Z., Strzałka J., Zydroń P., Strzałka-Gołuszka K., Wincencik K.: VIII Konferencja Naukowo – Techniczna pt.: "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie", 2017.

31. Masłowski G.Ziemba R.: Analiza zagrożeń przepięciowych, powodowanych we wchodzącej do obiektu linii, przez pobliskie wyładowania piorunowe, Konferencja: VIII Konferencja Naukowo – Techniczna pt.: "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie", 19.10.2017-19.10.2017, Kraków, Polska, 2017.

32. Masłowski G.Ziemba R.: Badania poligonowe efektywności urządzenia piorunochronnego obiektu budowlanego, Konferencja: XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, 05.06.2017-07.06.2017, Wrocław, Polska, 2017.

33. Mazur D., Tybura M.: Intelligent touch based user authentication, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, t.63, z.1/2017, s.20-23, ISBN/ISSN: 2450-2855, 2017.

34. Mazur D., Koryl M.: Towards emergence phenomenon in business process management, ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES, t.2, z.27, s.263-277, ISBN/ISSN: 1230-2384, 2017.

35. Smusz R., Kielan P., Mazur D.: Analysis of thermal stratified storage tank, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, t.66, z.3, s.631-642, ISBN/ISSN: 1427-4221, 2017.

36. Szczerba Z., Szczerba K., Szumski M., Gołębiowski L.Gołębiowski M., Szczerba P., Smoleń A.Mazur D., Ficek D.: Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt"Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o", 2017.

37. Szczupak P.: Generowanie Impulsów Elektromagnetycznych [w:] Nauki techniczne i inżynieryjne, cz. IV, (pod red.) Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan Chojnicki, Poznań: MŁODZI NAUKOWCY, s.98-105, ISBN/ISSN: 978-83-65677-57-0, 2017.

38. Wachta H., Czuja K., Mazur D.: Efektywność energetyczna oświetlenia drogowego [w:] Współczesne problemy elektrotechniki oraz rozwój i ewaluacja procesów technologicznych, (pod red.) Zbigniew Czyż, Kamil Maciąg, 2017, Lublin: WYDAWNICTWO NAUKOWE TYGIEL, s.160-178, ISBN/ISSN: 978-83-65598-95-0, 2017.

39. Ziemba R.Masłowski G.Kossowski T.: Analysis of the Overvoltages Caused by Nearby Lightning Stroke, Konferencja: XXIV International Conference on Electromagnetic Disturbances, 20 − 22 September, 2017, Białystok, Poland, 20.09.2017-22.09.2017, Białystok, Polska, 2017.

40. Żyłka Ł., Burek J., Mazur D.: Diagnostic of peripheral longitudinal grinding by using acoustic emission signal, ADVANCES IN PRODUCTION ENGINEERING & MANAGEMENT, t.12, z.3, s.221-232, ISBN/ISSN: 1854-6250, 2017.

Powrót do góry strony

Wykaz Dorobku Naukowego w roku 2016

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2016

 

1. Drałus G., Mazur D.: Cascade Complex Systems – Global Modeling Using Neural Networks , Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 04.05.2016-08.05.2016, Rzeszów, Polska, 2016.

2. Drałus G., Mazur D.: Cascade complex systems - Global modeling using neural networks [w:] 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), (pod red.) Mazur D., New York (USA): IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, s.1-8, ISBN/ISSN: 978-1-5090-1015-8, 2016.

3. Drałus G.: Neural networks in modeling of industrial processes [w:] Computing in Science and Technology, (pod red.) Kruk M., Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s.52-71, ISBN/ISSN: 978-83-7583-717-9, 2016.

4. Filik K., Karnas G., Szczupak P., Karpiński L., Masłowski G., Ziemba R.: Lightning current distribution in a laboratory model of lightning protection system, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.92, z.10/2016, s.42-45, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2016.

5. Filik K., Karnas G., Szczupak P., Masłowski G., Ziemba R.: Experimental Investigation of the Effectiveness of Lightning Protection System , Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 04.05.2016-08.05.2016, Rzeszów, Polska, 2016.

6. Filik K., Karnas G., Szczupak P., Masłowski G., Ziemba R.: Experimental investigation of the effectiveness of lightning protection system [w:] 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), (pod red.) Mazur D., New York (USA): IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, s.1-6, ISBN/ISSN: 978-1-5090-1015-8, 2016.

7. Filik K., Masłowski G.: Analiza przepięć indukowanych pochodzenia atmosferycznego w systemie nawigacyjno-komunikacyjnym statku powietrznego , PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.92, z.8/2016, s.263-267 , ISBN/ISSN: 0033-2097, 2016.

8. Gołębiowski L., Buczek K., Masłowski G., Mazur D., Kwater T., Gołębiowski M., Bolanowski M., Paszkiewicz A., Wachta H., Leśko M., Baran K., Pawłowicz B., Tybura M., Pytel A., Salach M., Sierpiński M.: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 2016.

9. Gołębiowski M.: Calculation of eddy current and hysteresis losses during transient states in laminated magnetic circuits, Konferencja: XXIV Symposium "Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits", 28.06.2016-01.07.2016, Helsinki, Finlandia, 2016.

10. Gołębiowski M.: Fast control of the six phase asymmetric generator with the 3rd harmonic current injection, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, t.65, z.1/2016, s.59-71, ISBN/ISSN: 1427-4221, 2016.

11. Gołębiowski M.: Poprawa numerycznego uwarunkowania układu równań metody elementów skończonych dla magnetycznych zagadnień polowo-obwodowych, Konferencja: XV Krajowa Konferencja Elektroniki, 06.06.2016-10.06.2016, Darłówko Wschodnie, Polska, 2016.

12. Gołębiowski M., Gołębiowski L.: A system of two series connected five phase PMSM machines with the flux 3rd harmonic, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 04.05.2016-08.05.2016, Rzeszów, Polska, 2016.

13. Gołębiowski M., Gołębiowski L.: Multiphase inset SPMSM machine with additional currents injection of the third harmonic, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.92, z.11/2016, s.199-202, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2016.

14. Humer M., Gołębiowski M.: Praxisbeispiele von Schwingungen an Turbogeneratoren, Konferencja: 9. Essener Tagung "Turbogeneratoren in Kraftwerken: Technik - Instandhaltung - Schäden", 17.02.2016-18.02.2016, Essen, Niemcy, 2016.

15. Karnas G., Barański P., Masłowski G., Sobolewski K.: The time and power spectrum density analysis of different lightning components based on electric field waveforms from 2014 thunderstorm season recorded in the south-eastern part of Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.92, z.2, s.144-147, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2016.

16. Karnas G., Filik K., Szczupak P., Masłowski G.: Calibration of electric field antennae operating in the ELF-MF frequency range at the lightning research station in Rzeszow [w:] 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE), (pod red.) Mazur D., New York (USA): IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, s.1-4, ISBN/ISSN: 978-1-5090-1015-8, 2016.

17. Karnas G., Masłowski G., Barański P.: Power Spectrum Density Analysis of Intra-Cloud Lightning Discharge Components from Electric Field Recordings in Poland, Konferencja: 33rd International Conference on Lightning Protection, 25.09.2016-30.09.2016, Estoril, Portugalia, 2016.

18. Karnas G., Masłowski G., Barański P.: Power Spectrum Density Analysis of Intra-Cloud Lightning Discharge Components from Electric Field Recordings in Poland [w:] 33rd International Conference on Lightning Protection (ICLP), (pod red.) Brak B., New York (USA): IEEE, s.1-6, ISBN/ISSN: 978-1-5090-5843-3, 2016.

19. Karnas G., Szczupak P., Filik K., Masłowski G.: Calibration of Electric Field Antennae Operating in the ELF-MF Frequency Range at the Lightning Research Station in Rzeszow, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 04.05.2016-08.05.2016, Rzeszów, Polska, 2016.

20. Karpiński L., Wojtasiewicz K., Gibalski D., Karpinski P.: Test set-up to examine electronic circuits immunity to nearby flash: Magnetic component of the nearby flash field [w:] International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, (pod red.) Brak B., Wrocław: IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, s.335-338, ISBN/ISSN: 978-1-5090-1416-3, 2016.

21. Kielan P., Mazur D., Kciuk M., Szklarz A.: BlLDC motor control in hil configuration with the use of Matlab/Simulink Software and PLC, Konferencja: XXIV Symposium "Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits", 28.06.2016-01.07.2016, Helsinki, Finlandia, 2016.

22. Kielan P., Mazur D., Ludwig M.: Modeling and control of mechatronic devices via the internet with the use of the Matlab/Simulink Software - on the example of the manipulator , Konferencja: XXIV Symposium "Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits", 28.06.2016-01.07.2016, Helsinki, Finlandia, 2016.

23. Koryl M., Mazur D.: Emergentne systemy sterowania przepływem pracy [w:] Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania, (pod red.) Świerniak A., Krystek J., Gliwice: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, s.121-132, ISBN/ISSN: 978-83-62652-78-5, 2016.

24. Malska W., Mazur D.: Analiza wpływ prędkości wiatru na generację mocy na przykładzie farmy wiatrowej, Konferencja: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", 27.06.2016-01.07.2016, Kościelisko, Polska, 2016.

25. Malska W., Mazur D.: Selected problems of electric energy production based on the wind farm, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 04.05.2016-08.05.2016, Rzeszów, Polska, 2016.

26. Marushchak Y., Kushnir A.: Математическая модель механизма перемещения электродов дуговой сталеплавильной печи на основе представления Денавита-Xартенберга, Электротехнические и компьютерные системы, z.22 (98), s.20-27, ISBN/ISSN: 2221-3937, 2016.

27. Marushchak Y., Szczepański A., Kopchak B., Kopchak L.: Robust Stability of Fractional Order Electromechanical Systems, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 04.05.2016-08.05.2016, Rzeszów, Polska, 2016.

28. Masłowski G., Wyderka S., Karpiński L., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Szczupak P.: Distribution of long duration current impulses in a test house lightning protection system and electrical equipment [w:] 2016 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, (pod red.) Brak B., Wrocław: IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, s.329-334, ISBN/ISSN: 978-1-5090-1416-3, 2016.

29. Masłowski G., Wyderka S., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Karpiński L.: Measurements and modeling of current impulses in the lightning protection system and internal electrical installation equipped with household appliances, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, t.139, z. , s.87-92, ISBN/ISSN: 0378-7796, 2016.

30. Masłowski G., Ziemba R.: Measurements and modeling of electromagnetic disturbances in the lightning protection system of the residential building, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, t.92, z.2, s.64-67, ISBN/ISSN: 0033-2097, 2016.

31. Masłowski G., Ziemba R., Guthrie M., Rousseau A., Rakov V.: High-Frequency Grounding Impedance Measurements at Test Site in Huta Poreby, Poland , Konferencja: 33rd International Conference on Lightning Protection, 25.09.2016-30.09.2016, Estoril, Portugalia, 2016.

32. Masłowski G., Ziemba R., Guthrie M., Rousseau A., Rakov V.: High-Frequency Grounding Impedance Measurements at Test Site in Huta Poreby, Poland [w:] 33rd International Conference on Lightning Protection (ICLP), (pod red.) Brak B., New York (USA): IEEE, s.1-4, ISBN/ISSN: 978-1-5090-5843-3, 2016.

33. Mazur D. (red.): 13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE) , New York (USA): IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, s.223, ISBN/ISSN: 978-1-5090-1015-8, 2016.

34. Mazur D.: Opracowanie opinii o innowacyjności dla firmy InfoSoftware Polska Sp. z o.o., 2016.

35. Mazur D.: Opracownaie opinii o innowacyjności rozwiązania pn. "Usługa dostępu do platformy integrującej rozproszone zasoby sprzętowe i ludzkie z wykorzystaniem dedykowanego środowiska wysokoprzepustowych sieci teleinformatycznych", 2016.

36. Mazur D.: Wpływ poziomu rozwoju własności intelektualnej na społeczeństwo informacyjne, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.245, ISBN/ISSN: 978-83-7934-112-2, 2016.

37. Mazur D., Gołębiowski M., Rudy M.: Modelowanie i analiza układów elektromechanicznych metodą elementów skończonych, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-177, ISBN/ISSN: 978-83-7934-073-6, 2016.

38. Mazur D., Paszkiewicz A., Bolanowski M., Strzałka D.: Opracowanie opinii o innowacyjności rozwiązania pn. Systemy diagnostyczne z zastosowaniem mobilnych i stacjonarnych rozwiązań inspekcyjnych, 2016.

39. Mazur D., Rudy M.: Modelowanie w systemie NX CAD, Rzeszów: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-143, ISBN/ISSN: 978-83-7934-055-2, 2016.

40. Mazur D., Smusz R., Gołębiowski L., Kielan P.: Modeling and Analysis of Temperature Stratification System, Konferencja: XXIV Symposium "Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits", 28.06.2016-01.07.2016, Helsinki, Finlandia, 2016.

41. Mazur D., Strzałka D., Paszkiewicz A., Bolanowski M.: Opracowanie opinii innowacyjności rozwiązania pn. Ekosystem rozwiązań Asseco WAPRO, 2016.

42. Mazur D., Ziemba R.: Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności dotyczącej systemów informatycznych wraz z infrastrukturą, 2016.

43. Mazur D., Ziemba R.: Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności fotowoltaicznej kolumny oświetleniowej, 2016.

44. Mazur D., Ziemba R.: Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności usługi budowy sieci optotelekomunikacyjnych z wykorzystaniem lokalizacji elektromagnetycznej w procesie poszukiwania uszkodzeń rurociągów, 2016.

45. Mazur D., Ziemba R.: Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności usługi montażu niskostratnych przewodów wysokotemperaturowych o małych zwisach HTLS typu ACCC z rdzeniem z włókien węglowych z ciągła rejestrowaną kontrolą naciągu oraz wymiany i montażu przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi z wykorzystaniem bramek wzdłużnych na liniach wysokich i najwyższych napięć z ciągłą rejestrowaną siłą naciągu, 2016.

46. Schmuelling C., Kreischer C., Gołębiowski M.: Investigation of the stator inductances of the expanded Park model and an approach on parameter identification using the evolution strategy, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, t.65, z.3, s.585-599, ISBN/ISSN: 1427-4221, 2016.

47. Trojnar M.: Analiza linii długich za pomocą programu LTspice, POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING, z.85, s.173-185, ISBN/ISSN: 1897-0737, 2016.

48. Trojnar M.: Application of the Multisim program in analysis of the transmission lines, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. ELEKTRYKA, t.LXII, z.1(237), s.7-17, ISBN/ISSN: 1897-8827, 2016.

49. Trojnar M.: Computer aided analysis of transient states in linear circuits, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. ELEKTRYKA, t.LXII, z.1(237), s.19-29 , ISBN/ISSN: 1897-8827, 2016.

50. Trojnar M.: The application of chosen computer programs in the synthesis of passive one-port circuits [w:] XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, (pod red.) Holajn P., Sztymelski K., Gliwice: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, s. ISBN/ISSN: 978-83-85940-38-4, 2016.

51. Trojnar M.: The application of Qucs program in the analysis of two-port circuits [w:] XXXIX Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, (pod red.) Holajn P., Sztymelski K., Gliwice: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, s. ISBN/ISSN: 978-83-85940-38-4, 2016.

52. Tybura M., Mazur D.: Intelligent touch based user authentication, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 04.05.2016-08.05.2016, Rzeszów, Polska, 2016.

53., Więckowski T., Jośkiewicz Z., Masłowski G., Zieliński R. (0 pkt/6,67%), Janiszewski J. (0 pkt/6,67%), Kozłowska A. (0 pkt/6,67%), Florek A. (0 pkt/6,67%), Utkowski T. (0 pkt/6,67%), Andrasz B. (0 pkt/6,67%), Aniserowicz K., Karwowski A., Klepacki D., Kucharski A., Wnuk M., Sowa A.: EMC Europe 2016 Wroclaw International Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility , 2016.

54. Ziemba R., Mazur D.: Opracowanie i sporządzenie opinii o innowacyjności produktu: posadzka Siconofloor ES+, 2016.

55. Żyłka Ł., Burek J., Mazur D.: Diagnostics of Peripheral Longitudinal Grinding, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 04.05.2016-08.05.2016, Rzeszów, Polska, 2016.

56. Żyłka Ł., Burek J., Mazur D.: Supervision of grinding wheel wear by using acoustic emission signal, Konferencja: XIII Conference of Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics, 04.05.2016-08.05.2016, Rzeszów, Polska, 2016. 

Powrót do góry strony

Wykaz Dorobku Naukowego w roku 2015

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2015


1. Drałus G.: The learning problems of global neural models of dynamic complex systems [w:] Computing in Science and Technology, (pod red.) Tadeusz Kwater, Bogusław Twaróg s.9-31, Rzeszów, 2015.

2. Drałus G.: Poprawa jakości dynamicznego modelu złożonego poprzez zastosowanie interpolowanych danych uczących, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34 (2/2015), s.223-241, 2015.

3. Drałus G.: Sieci neuronowe w modelowaniu procesów przemysłowych, VI Konferencja Naukowa "Symbioza Techniki i Informatyki", Kiry, 11.06.2015 - 14.06.2015.

4. Drałus G.: Study the Quality of Global Neural Model with Regard to the Local Models of Dynamic Complex System, SPRINGER - VERLAG, LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING, t.324, s.35-61, 2015.

5. Gamracki M.: Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(2/2015), s.187-200, 2015.

6. Gamracki M.: Propagation of a lightning electromagnetic disturbance over the lossy ground, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.3, t.61, s.60-63, 2015.

7. Gamracki M.: System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.11, t.91, s.21-24, 2015.

8. Gamracki M.: System detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych Blitzortung, IX Międzynarodowe Sympozjum "Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice", Łódź, 15.10.2015 - 16.10.2015.

9. Gołębiowski L., Gołębiowski M., Mazur D.,, Humer M.: The gearless, grid-connected, 6-phase asymmetric wind turbine generator system, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, z.3, t.64, s.391-403, 2015.

10. Gołębiowski L., Gołębiowski M., Mazur D.: Thermal Coupling Analysis of the Permanent Magnet Synchronous Generator, SPRINGER - VERLAG, LECTURE NOTES IN ELECTRICAL ENGINEERING, t.324, s.135-147, 2015.

11. Gołębiowski M., Gołębiowski L.: Multiphase inset SPMSM machine with additional currents injection of the third harmonic, XII Konferencja WZEE 2015 "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki", Kielce, 17.09.2015 - 19.09.2015.

12. Karnas G., Masłowski G., Barański P.: Sygnatury pola elektrycznego udarów piorunowych otrzymane z nowej stacji detekcyjnej Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(2/2015), s.171-185, 2015.

13. Karnas G., Masłowski G., Barański P., Sobolewski K.: The time and time-frequency domain analysis of lightning electric field signatures obtained in the TLF-MF frequency range and collected during summer thunderstorms in the Subcarpathian region of Poland in 2014, XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2015, Białystok, 09.09.2015 - 11.09.2015.

14. Karnas G.: Time synchronization of electric field measurement and high-speed video registration at the lightning observation station in Rzeszow, Poland, WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT, WARSZAWA, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.11, t.91, s.235-238, 2015.

15. Marushchak Y., Kopchak B.: Analiza modeli całkowania i różniczkowania ułamkowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(2/2015), s.213-222, 2015.

16. Marushchak Y.: Software standard form distribution of the roots of the characteristic equation in the synthesis electromechanical systems by parametric optimization, "TECHNICAL" PUBLISHING HOUSE (KIEV), ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS, z.19 (95), s.33-36, 2015.

17. Masłowski G., Rakov V., Wyderka S., Ziemba R., Karnas G., Filik K.: Current Impulses in the Lightning Protection System of a Test House in Poland, IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, z.3, t.57, s.425-433, 2015.

18. Masłowski G., Wyderka S., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Karpiński L.: Measurements and modeling of current impulses in the lightning protection system and internal electrical installation equipped with household appliances, ELSEVIER SCIENCE SA, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, s.1-6, 2015.

19. Masłowski G., Ziemba R.: Modeling of electromagnetic disturbances in the lightning protection system of the residential building, XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2015, Białystok, 09.09.2015 - 11.09.2015.

20. Masłowski G., Karnas G.: Rejestracja i analiza piorunowych zaburzeń elektromagnetycznych, X Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, Wrocław, 24.06.2015 - 26.06.2015.

21. Masłowski G.: Wkład Józefa Hermana Osińskiego w rozwój ochrony odgromowej w Polsce, Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, z.44, s.43-48, 2015.

22. Mazur D., Maciąg P., Kielan P.: Building a wireless sensor network with use of RFM 12 modules - data exchange between nodes, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.9, t.61, s.438-442, 2015.

23. Mazur D., Maciąg P.: Current adjuster for frequency converter, XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, Kołobrzeg, 7.06.2015 - 10.06.2015.

24. Mazur D., Strzałka D., Paszkiewicz A., Bolanowski M.: Opracowanie opinii innowacyjności rozwiązania pn. Ekosystem rozwiązań Asseco WAPRO, 2015.

25. Mazur D., Szczepański A., Rudy M.: The natural frequency analysis of a wind turbine with vertical axes, PUBLISHING HOUSE PAK, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING, z.12/2015, t.61, s.535-537, 2015.

26. Szczepański A., Trojnar M.: Obwody i sygnały. Laboratorium komputerowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s.1-164, 2015.

27. Szczepański A.: Simulation of Grounding Networks in the SES CDEGS Software, XII Konferencja WZEE 2015 "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki", Kielce, 17.09.2015 - 19.09.2015.

28. Trojnar M.: Analiza linii długich w programie Multisim, 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice-Ustroń, 20.05.2015 - 23.05.2015.

29. Trojnar M.: Analiza stanów nieustalonych w wybranych programach komputerowych, 38th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice-Ustroń, 20.05.2015 - 23.05.2015.

30. Trojnar M.: Komputerowa analiza obwodów nieliniowych prądu stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(3/2015), s.59-69, 2015.

31. Trojnar M.: Zastosowanie źródeł sterowanych w symulacji obwodów nieliniowych prądu stałego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(4/2015), s.15-27, 2015.

32. Ziemba R., Masłowski G., Karpiński L., Wyderka S., Karnas G., Filik K., Szczupak P.: : Badanie rozpływu długotrwałej składowej prądu piorunowego w instalacjach obiektu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ELEKTROTECHNIKA, t.XXIII, z.34(2/2015), s.157-170, 2015.

33. Humer M., Gołębiowski M.: Monitoring und Diagnosesysteme in Kraftwerken - Überblick, 8. Essener Tagung Turbogeneratoren in Kraftwerken: Technik - Instandhaltung - Schäden, Essen, 18.02.2015 - 19.02.2015.

34. Buczek K., Masłowski G., Strzałka D.: 50th Anniversary of the Faculty of Electrical and Computer Engineering, Rzeszów University of Technology, ELECTRICAL ENGINEERING COMMITTEE, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, z.4, t.64, s.679-689, 2015.

35. Tybura M., Szczepański A.: Touch screen based user identification, PUBLISHING HOUSE PAK, MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING, z.12/2015, t.61, s.565-567, 2015.

36. Schmuelling C., Kreischer C., Gołębiowski M.: Comparison of different methods for excitation of synchronous machines, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, KATOWICE, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, z.3(107), s.89-93, 2015.

37. Schmuelling C., Kreischer C., Gołębiowski M.: Comparison of different methods for excitation of synchronous machines, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, KATOWICE, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, z.3(107), s.81-87, 2015.

38. Szczygieł M., Kielan P., Mazur D.: Inteligentny system wykrywania zaburzeń oddechu – założenia koncepcyjne systemu eksperckiego, XII Konferencja WZEE 2015 "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki", Kielce, 17.09.2015 - 19.09.2015.

39. Kielan P., Szklarz A., Mazur D.: The study of the possibilities for using a PLC controller in HiL configuration, XII Konferencja WZEE 2015 "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki", Kielce, 17.09.2015 - 19.09.2015.

40. Kluska J., Świder K., Kubaszek A., Posiewała W., Mazur M.: e-PRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji 2015.

41. Mitrofanov K., Krauz V., Grabovski E., Myalton V., Vinogradov V., Paduch M., Scholz M., Karpiński L.: Study of the Interrelation between the Electrotechnical Parameters of the Plasma Focus Discharge Circuit and the Plasma Compression Dynamics on the PF-3 and PF-1000 Facilities, MAIK NAUKA/INTERPERIODICA PUBL, PLASMA PHYSICS REPORTS, z.5, t.41, s.779–798, 2015.

Powrót do góry strony

Wykaz Dorobku Naukowego w roku 2014

 
Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2014

 


1. Drałus G.: Study the quality of dynamic global model of chemical complex system [w:] Computing in Science and Technology, Monographs in Applied Informatics, (pod red.) Michał Kruk, s.11-37, Warszawa, 2014.

 2. Drałus G.: The learning problems of global neural models of dynamic complex systems, Konferencja: V Konferencja Naukowa Symbioza Techniki i Informatyki, Wetlina - Smerek, 29.05-1.06.2014r.

 3. Filik K., Karnas G., Masłowski G., Wyderka S., Ziemba R.: Badania funkcjonalne generatora udarów do prób odporności awioniki, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.1/2014, s.144-148, 2014.

4. Filik K.: Badanie odporności zespołów awioniki statków powietrznych nanarażenia LEMP, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.10/2014, s.60-63, 2014.

5. Gamracki M.: Modelowanie propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad stratną ziemią, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.7/2014, s.171-174, 2014.

6. Gołębiowski L., Kulig S., Mazur D.: A CONVERTER SYSTEM FOR GRID-CONNECTED 6-PHASE ASYMMETRIC WIND TURBINE GENERATOR, Konferencja: 23rd Symposium of Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2014, July 2 - 4, 2014, Pilsen, Czech Republic, 2014.

7. Gołębiowski M.: CONTROL OF THE 6-PHASE ASYMMETRIC INSET-TYPE SMPMSM GENERATOR, Konferencja: 23rd Symposium of Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2014, July 2 - 4, 2014, Pilsen, Czech Republic, 2014.

8. Gołębiowski M., Steins H.: REDUCTION OF THE TORSIONAL VIBRATIONS IN TURBOGENERATORS BY MEANS OF THE SLIDING CLUTCH, Konferencja: 23rd Symposium of Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2014, July 2 - 4, 2014, Pilsen, Czech Republic, 2014.

9. Gołębiowski M.: SYMULACJA WSPÓŁPRACY ZESPOŁU TURBINA WIATROWA - GENERATOR WOLNOOBROTOWY Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ, Konferencja: L Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2014, Szczawnica 22-25.06.2014r.

10. Gołębiowski M.: UKŁAD TURBINA WIATROWA-6 FAZOWY GENERATOR WOLNOOBROTOWY ASYMETRYCZNY I JEGO WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ, BOBRME KOMEL, MASZYNY ELEKTRYCZNE: ZESZYTY PROBLEMOWE, z.3/2014, s.247-252, 2014.

11. Karnas G., Barański P., Masłowski G., Sobolewski K.: Analiza sygnatur pola elektrycznego wyładowań atmosferycznych w rejonie Bieszczad na podstawie kompleksowych pomiarów impulsów fali elektromagnetycznej w paśmie częstotliwości od 0 do 3 MHz wykonanych w Akademickim Ośrodku Szybowcowym Politechniki Rzeszowskiej, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, z.39/2014, s.55-59, 2014.

12. Karnas G., Wyderka S., Ziemba R., Filik K., Masłowski G.: Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.1/2014, s.123-126, 2014.

13. Karnas G., Wyderka S., Ziemba R., Filik K., Masłowski G..: Analysis of lightning current distribution in lightning protectionsystem and connected installation, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.2/2014, s.174-178, 2014.

14. Karnas G., Masłowski G., Barański P.: Pierwsze rejestracje pola elektrycznego wyładowań atmosferycznych w paśmie częstotliwości LF otrzymane z nowej stacji detekcyjnej w Rzeszowie, Konferencja: VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, Kraków 23.10.2014 r., s.89-98, 2014.

15. Karnas G., Masłowski G.: Preliminary measurements and analysis of lightning electricfield recorded at the observation station in the South-east partof Poland, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.4/201, s.97-99, 2014.

16. Marushchak Y., Kopczak B.: Fractional standard forms for synthesis of elektromechanical systems,MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, ELECTROTECHNIC AND COMPUTER SYSTEMS, t.15(91), s.57-60, 2014.

17. Marushchak Y., Kopczak B.: Ułamkowe standardowe formy stosowane do syntezy systemów elektromechanicznych, XXI Międzynarodowa naukowo techniczna konferencja „Problems of Automated Electric Drive. Theory and practice” 15-20 September 2014, Odessa, Ukraine, 2014.

18. Masłowski G., Wyderka S., Karpiński L., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Szczupak P.: Analiza rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i dołączonych instalacjach, WYDAWNICTWO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, z.39/2014, s.41-45, 2014.

19. Masłowski G., Karpiński L., Wyderka S., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Szczupak P.: Badania poligonowe rozpływu składowej długotrwałej prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym, Konferencja: VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, Kraków 23.10.2014 r., s.78-88, 2014.

20. Masłowski G., Rakov V., Ziemba R.: Experimental Investigation and Modeling of Surge Currents in Lightning Protection System, Konferencja: XXXIth URSI GASS, General Assembly and Scientific Symposium, Beijing, China, 16-23 Aug. 2014, s.978-1-4673-5225-3/14/$31.00©2014, IEEE, 2014.

21. Masłowski G., Barański P., Karnas G.: Spectral Characteristics of the Electric Field Related to thePreliminary Breakdown Stage of Cloud-to-GroundLightning Flashes, Konferencja: XV International Conference on Atmospheric Electricity ICAE 2014,15-20 June 2014, Norman, Oklahoma, USA, s.1-11, 2014.

22. Masłowski G., Wyderka S., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Karpiński L.: Surge current distribution in the lightning protection system of a test house equppied in electrical and electronic appliances, Konferencja: 32nd International Conference on Lightning Protection (ICLP 2014), Crowne Plaza Shanghai, Oct. 13-17, 2014, Shanghai, China, s.238-241, 2014.

23. Mazur D., Mazur M.: Światowe organizacje finansowo-gospodarcze w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-291, 2014.

24. Mazur D.: Wpływ ekscentryczności wirnika oraz rozmieszczenia magnesów trwałych na wirniku na moment zaczepowy oraz elektromagnetyczny generatora wielobiegunowego wolnoobrotowego, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, s.221-224, 2014.

25. Szczepański A., Trojnar M.: Obwody i Sygnały cz.2. Laboratorium komputerowe, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-201, 2014.

26. Szczepański A., Trojnar M.: Obwody i Sygnały Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-164, 2014.

27. Ziemba R., Masłowski G.: MODELING OF SURGE CURRENTS IN LIGHTNING PROTECTION SYSTEM USING ATP-EMTP, Konferencja: ICHVE 2014 International Conference on High Voltage Engineering and Application, Poznań, 8-11 September 2014 r., 2014.

28. Ziemba R.: Modelowanie uziemieńw gruncie niejednorodnym, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.1/2014, s.115-118, 2014.

29. Ziemba R.: Zarządzanie ryzykiem szkód piorunowych - wybrane zagadnienia, Konferencja: VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, Kraków 23.10.2014 r.

30. Kulig S., Gołębiowski L., Mazur D.: ANALIZA TERMICZNO-DYNAMICZNA GENERATORÓW DO ELEKTROWNI WIATROWYCH BEZ PRZEKŁADNI MECHANICZNEJ, BOBRME KOMEL, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, z.4/2014, s.83-88, 2014.

31. Kulig S., Gołębiowski L., Mazur D.: ANALIZA TERMICZNO-DYNAMICZNA GENERATORÓW DO ELEKTROWNI WIATROWYCH BEZ PRZEKŁADNI MECHANICZNEJ, Konferencja: L Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2014, Szczawnica 22-25.06.2014r., 2014.

32. Szczerba Z., Mazur D.: Badania wstępne turbiny wiatrowej w konfiguracji pionowej w tunelu aerodynamicznym oraz obliczenia przy użyciu metody DMS, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.1/2014., t.90, s.175-178, 2014.

33. Mazur D.: Modelowanie i analiza pracy maszyn SPMSM dla turbin wiatrowych, 2014.

34. Korkosz M., Mazur D., Goryca Z., Rossa R., Ziółek M.: Przydatność wybranych programów polowych do obliczania momentu zaczepowego wielobiegowej maszyny z magnesami trwałymi, Konferencja: L Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2014, Szczawnica 22-25.06.2014r., 2014.

35. Goryca Z., Korkosz M., Mazur D., Rossa R., Ziółek M.: Przydatność wybranych programów polowych do obliczania momentu zaczepowego wielobiegowej maszyny z magnesami trwałymi, BOBRME KOMEL, MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE, z.3, s.179-183, 2014.

36. Kluska J., Świder K., Kubaszek A., Posiewała W., Mazur M.: e-PRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji, 2014.

37. Bienkowska B., Prokopowicz R., Scholz M., Kaczmarczyk J., Igielski A., Karpiński L., Paducha M., Pytel K.: Neutron counter based on beryllium activation, AIP PUBLISHING, AIP (AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS) CONFERENCE PROCEEDINGS, z.8/21/2014, Czarna, 27-30 września 2013, t.Vol. 1612, s.105-108, 2014.s.1-7, 2013.

 

 

Powrót do góry strony

Wykaz Dorobku Naukowego w roku 2013

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2013

 


1. Bajorek J., Masłowski G., Ziemba R.: Analysis and Identification of Corona Parameters on Overhead Power Lines in Case of Direct Lightning Strikes, HIGH VOLTAGE ENGINEERING PRESS, CHINA, HIGH VOLTAGE ENGINEERING, z.8, t.39, s.1998-1994, 2013.

2. Dmytryshyn R.: Computational Problem of the Determinant Matrix Calculation, Konferencja: Computational Problems of Electrical Engineering and Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering CPEE-AMTEE 2013, s.VIII-1, 2013.

3. Dmytryshyn R.: Poriwniannia tocznosti obczisliennia determinanta matrici simbolnim ta cziselnim metodami, Konferencja: Computer Simulation and Software of Information Systems and Technology, May 30 - June 1, 2013, s.74, 2013.

4. Drałus G.: Study the quality of global neural model of chemical complex object [w:] Computing in Science and Technology, (pod red.) Tadeusz Kwater, Bogusław Twaróg, UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.56-76, Rzeszów, 2013.

5. Drałus G.: Study the quality of dynamic global model of chemical system, Konferencja: IV Konferencja Naukowa Symbioza Techniki i Informatyki, Kościelisko 6-9 czerwca 2013.

6. Drałus G.: Study the quality of global neural model with regard to the local models of dynamic complex system, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-29, 2013.

7. Drałus G., Masłowski G.: Sygnały i systemy, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-139, 2013.

8. Drałus G., Szczepański A.: Wstęp do programowania, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-181, 2013.

9. Filik K., Karnas G., Masłowski G., Wyderka S., Ziemba R.: Badania przepięć atmosferycznych z wykorzystaniem generatorów dedykowanych dla systemów awioniki, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-8, 2013.

10. Gamracki M.: Modelowanie propagacji piorunowego zaburzenia elektro-magnetycznego nad stratną ziemią, Konferencja: VIII Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, Łódź 17-18.10.2013r., s.36-39, 2013.

11. Gamracki M.: Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-13, 2013.

12. Gamracki M.: Technologia informacyjna, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-68, 2013.

13. Gołębiowski L., Gołębiowski M., Mazur D.: Inverters operation in rigid and antonomous grid, EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, z.4/2013, t.32, s.1345-1357, 2013.

14. Gołębiowski M., Mazur D.: Model dwustanowy prognozowania wydajności turbiny wiatrowej, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10/2013, s.1070-1072, 2013.

15. Gołębiowski M., Kreischer C.: Monitoring of End Winding Vibrations using Neural Networks, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.11/2013, s.317-21, 2013.

16. Gołębiowski M., Mazur D.: Trójstanowy model Markowa prognozowania wydajności turbiny wiatrowej, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10/2013, t.59, s.1073-1075, 2013.

17. Karnas G., Wyderka S., Ziemba R., Filik K., Masłowski G.: Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and connected installation, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-6, 2013.

18. Karnas G., Masłowski G., Barański P., Berliński J., Pankanin G.: Instrumentation and data analysis process at the new lightning research station in Poland, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.6/2013, s.217-220, 2013.

19. Karpiński L., Paduch M., Zielinska E., Kubes P., Klir D., Kravarik J., Rezac K., Cikhardt J., Kortanek J., Scholz M.: Influence of the external magnetic field on pinch evolution and neutron production in plasma-focus discharge, IOP PUBLISHING LTD, PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION, z.11/2013, t.55, s.1-8, 2013.

20. Marushchak Y., Kusznir A.: Eksperimientalni doslidżienia dwomasowih sistiem modalnogo rieguliuwania z nuliami w pieriedawalnih funkciah obiekta, MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, TRANSACTIONS OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE, t.36/2013, s.84-85, 2013.

21. Mazur D.: Analiza termiczna generatora wolnoobrotowego wielobiegunowego przeznaczonego do małych przydomowych elektrowni wiatrowych, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.12/2013, s.41-41, 2013.

22. Mazur D.: Model dwustanowy prognozowania wydajności turbiny, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-10, 2013.

23. Mazur D.: Modelowanie i analiza pracy maszyn SPMSM dla turbin wiatrowych, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-376, 2013.

24. Mazur D.: Społeczeństwo informacyjne szukające nowej drogi rozwoju we współczesnym świecie, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-151, 2013.

25. Mazur D.: The CFD analysis of the vertical Darrieus wind turbine, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.8/2013, s.77-82, 2013.

26. Mazur D.: Thermal analysis of the permanent magnet synchronous generator with the use of Ansys Fluent, IEEE, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRODYNAMIC AND MECHATRONIC SYSTEM, s.75-76, 2013.

27. Mazur D.: Wyznaczanie obciążeń wirnika turbiny Darrieusa z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów, WYDAWNICTWO SIGMA-NOT SP. Z O.O., PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, z.10/2013, s.293-297, 2013.

28. Szczepański A.: Heterogeneity Modeling Inside a Homogeneous Soil for Simulation of Grounding Networks in the SES CDEGS Software, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-6, 2013.

29. Trojnar M.: Internetowe symulatory obwodów elektrycznych, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10/2013, t.59, s.1112-1115, 2013.

30. Trojnar M.: Internetowe symulatory obwodów elektrycznych, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-4, 2013.

31. Trojnar M.: Obwody i Sygnały, cz. 1, Zbiór zadań, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, s.1-170, 2013.

32. Trojnar M.: Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeń izolatorów, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-6, 2013.

33. Trojnar M.: Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeń izolatorów. Cz. 2. Programy i przykłady obliczeń, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10/2013, t.59, s.1120-1123, 2013.

34. Trojnar M.: Wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania obliczeń izolatorów. Cz. 1. Metody badania zjawisk fizycznych, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10/2013, t.59, s.1116-1119, 2013.

35. Ziemba R.: Modelowanie uziemień w gruncie niejednorodnym, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-4, 2013.

36. Gołębiowski L.: Tytuł naukowy profesora, 2013.

37. Kreischer C., Gołębiowski M.: Monitoring of End Winding Vibrations using Neural Networks, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, s.1-7, 2013.

38. Szczerba Z., Mazur D.: Badanie i symulacja turbiny wiatrowej o osi pionowej, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, 2013.

39. Trzepieciński T., Żyłka Ł., Mazur D.: An integrated neural and genetic-based approach for modelling anisotropic phenomena of friction in FEM simulation, Konferencja: XI Konferencja Naukowa "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki" (WZEE 2013), Czarna, 27-30 września 2013, 2013.

40. Płodzień M., Babiarz R., Mazur D., Żyłka Ł.: Sterowanie adaptacyjne procesem frezowania HPC, WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.10, t.59, s.1140-1142, 2013.

 

Powrót do góry strony

Wykaz Dorobku Naukowego do roku 2012

 

 

Lista publikacji pracowników PRz do roku 2012
dostępna jest na stronie:  
http://publ.prz.edu.pl/

 

  

 

 

 

Powrót do góry strony

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej

 

 

 

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
https://journals.prz.edu.pl/aitee

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry strony