GM2

Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski
profesor PRz
Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów
Tel. (+48 17) 8651253 
E-mail: maslowski@prz.edu.plENGLISH  VERSION


 

Grzegorz Masłowski otrzymał tytuł magistra inżyniera na kierunku  elektrotechnika w Politechnice Rzeszowskiej w 1991 roku. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w 1991 roku w Akademii Górniczo-Hutniczym w Krakowie, natomiast stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika, w specjalności technika wysokich napięć, uzyskał w 2011 roku w Politechnice Rzeszowskiej. 

Od 1991 r. Pracuje w Katedrze Podstaw Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, a od 2011 r. na stanowisku profesora uczelni. Brał udział w badaniach naukowych w University of Bologna w 2003 roku i kilkakrotnie przebywał w latach 2005-2010 na krótkoterminowych stażach naukowych w University of Florida w Gainesville.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą fizyki i modelowania wyładowań atmosferycznych, ochrony odgromowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej (PCLP) przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP) w latach 2012-2018, Przewodniczącego Sekcji Polskiej IEEE EMC-027 w latach 2014-2018, Przewodniczącego 34th International Conference on Lightning Protection (ICLP'2018), po której był redaktorem  wydania specjalnego Electric Power Systems Research (EPSR) pt. "Advances in Lightning Research and Protection Technologies".

Na Politechnice Rzeszowskiej pełnił funkcję Prodziekana (2008-2012) i Dziekana (2012-2016) Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, a następnie Prorektora ds. kształcenia (2016-2020).

Otrzymał m.in. nagrody: Distinguished Reviewer of the IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility w 2013 roku, Srebrną Odznakę SEP w 2013 roku, Medal SEP im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego za wybitne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w 2015 roku, Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2015 roku, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta RP za działalność na rzecz rozwoju nauki w 2012 i 2018 roku, Medal SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego  za wybitne zasługi w rozwoju elektrotechniki w 2018 roku, Medal SEP im. ks. Józefa Hermana Osińskiego za wkład pracy w upamiętnianie ludzi zasłużonych dla polskiej elektryki w 2018 roku oraz Brązową Odznakę Ministra Sportu i Turystyki za zasługi dla sportu w 2015 roku i Honorową Odznakę za szczególne zasługi w rozwoju piłki siatkowej na terenie Rzeszowszczyzny w 1988 roku.

Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz jest obecnie kierownikiem Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki, w ramach której prowadzi Zespół Badań Wyładowań atmosferycznych. Badania podstawowe i stosowane realizowane są w Obserwatorium Wyładowań Atmosferycznych, Laboratorium Przepięciowych Badań Awioniki oraz Laboratorium Wysokich Napięć.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Komitetu Technicznego KT-55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych działającego w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), American Geophysical Union (AGU) oraz IEEE jako Senior Member. Był również zaangażowany w prace międzynarodowych komitetów normalizacyjnych związanych z ochroną odgromową, IEC TC81 i CENELEC TC 81X oraz komitetów naukowych i rad recenzentów kilku międzynarodowych konferencji. W latach 2005-2009 był także członkiem Grupy Roboczej Europejskiego Programu COST Action P18: The Physics of Lightning Flash and Its Effects

Camp Blanding, Florida, 2005